:
POLISI

POLISI PELAKSANAAN MANHAJ TARBIYAH

 

  • Menyerapkan bahan-bahan thaqafi peringkat Tamhidi dan Muayyid ke dalam Sukatan Pelajaran Ilmu Syariah (SPIS), Sistem Pentaksiran Pelajar Ikram-Musleh (SPPIM), Penghayatan Aqidah dalam KBSR-KBSM (AMK) dan Kadet Remaja Sekolah MUSLEH (KRS MUSLEH).
  • SPIS, KRS MUSLEH, AMK dan SPPIM perlu mengoperasikan program-programnya berdasarkan Manhaj Tarbiyah Ikram-Musleh bagi membangunkan muwasofat tarbiyah dalam diri pelajar.
  • KRS MUSLEH adalah salah satu daripada wadah-wadah SRI-SMI Ikram-Musleh bagi membangunkan muwasofat kepemimpinan pelajar.
  • Semua staf SRI-SMI MUSLEH (akademik dan bukan akademik) wajib mengikuti manhaj tarbiyah Ikram-Musleh

(Polisi Tarbiyah di SRI-SMI 2011)